Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania plik闚 cookies w swojej przegl康arce. Zamknij
Szkoly Projekty UE Kursy Doradztwo Pracownia bada
Start arrow kursy arrow Kursy arrow Rekrutacja KKZ
 
 

Kszta販enie zawodowe w Bia造mstoku

Biuletyn Informacji Publicznej

Dobrze ZaPROJEKTowana Szko豉

Rekrutacja KKZ Email

WYKAZ BEZPxTNYCH KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

Kursy organizowane s w formie zaocznej lub stacjonarnej zgodnie z preferencjami uczestników. Wymiary godzin kursów kwalifikacyjnych s zgodne z podstawami programowymi kszta販enia w danym zawodzie. 


Do pobrania :

 - wniosek o przyj璚ie  

 - o鈍iadczenie o posiadaniu prawa jazdy (dotyczy tylko kwalifikacji R3;R 16; R22)


L.p.

Nazwa kursu/kwalifikacji

Liczba godzin na kszta販enie zawodowe w ramach kwalifikacji

Symbol cyfrowy zawodu

Nazwa zawodu, w którym wyodr瑿niono dan kwalifikacj

OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USΣGOWY (A)

1.            

A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych + NOWO汎 z pakietem druku 3D

390*

311911

Technik cyfrowych procesów graficznych

390*

343104

Fototechnik

2.            

A.54. Przygotowywanie materiaów graficznych do procesu drukowania + NOWO汎 z pakietem druku 3D

436*

311911

Technik cyfrowych procesów graficznych

3.            

A.55. Drukowanie cyfrowe + NOWO汎 z pakietem druku 3D

390*

311911

Technik cyfrowych procesów graficznych

4.            

A.35. Planowanie i prowadzenie dzia豉lno軼i w organizacji

488*

331403

Technik ekonomista

5.            

A.36. Prowadzenie rachunkowo軼i

520*

331403

Technik ekonomista

520*

431103

Technik rachunkowo軼i

6.            

A.65. Rozliczanie wynagrodze i danin publicznych 

732*

431103

Technik rachunkowo軼i

7.            

A.18. Prowadzenie sprzeda篡

670*

522301

Technik handlowiec

670*

522301

Sprzedawca

8.            

A.22. Prowadzenie dzia豉lno軼i handlowej

432*

522305

Technik handlowiec

9.            

A.30. Organizacja i monitorowanie przep造wu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

514*

333107

Technik logistyk

10.          

A.31. Zarz康zanie 鈔odkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

443*

333107

Technik logistyk

11.          

A.32. Organizacja i monitorowanie przep造wu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

404*

333107

Technik logistyk

12.          

A.20. Rejestracja i obróbka obrazu

683*

343104

Fototechnik

650*

343101

Fotograf

13.    

A.44. Organizacja i prowadzenie ruchu poci庵ów NOWO汎

508*

311928

Technik transportu kolejowego

 OBSZAR ROLNICZO-LE吉Y Z OCHRON 吐ODOWISKA (R)

14.    

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

644*

314207

Technik rolnik

572*

613003

Rolnik

15.    

R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

351*

314207

Technik rolnik

16.    

R.6. Organizacja i prowadzenie przedsi瑿iorstwa w agrobiznesie

455*

331402

Technik agrobiznesu

17.    

 R.21. Projektowanie, urz康zanie i piel璕nacja ro郵innych obiektów architektury krajobrazu

540*

314202

Technik architektury krajobrazu 

18.    

 R.22. Organizacja prac zwi您anych z budow oraz z konserwacja obiektów ma貫j architektury krajobrazu + NOWO汎 z pakietem druku 3D

533*

314202

Technik architektury krajobrazu

19.    

 R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych NOWO汎

442*

343203

Florysta

OBSZAR ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY (E)

20.    

 E.12. Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz康ze peryferyjnych

410*

351203

Technik informatyk

21.    

 E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych
 i administrowanie sieciami
 

371*

351203

Technik informatyk

22.    

 E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

420*

351203

Technik informatyk

OBSZAR MECHANICZNY I GÓRNICZO-HUTNICZY (M)

23.    

 M.19. U篡tkowanie obrabiarek skrawaj帷ych

683*

722307

Operator obrabiarek skrawaj帷ych

*co najmniej 50 % godzin kursu zostanie zrealizowane w formie zaocznej/stacjonarnej.Reforma szkolnictwa zawodowego wprowadzi豉 w miejsce szkó dla doros造ch od wrze郾ia 2012 do systemu edukacji zawodowej now form kszta販enia – kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ). Na kwalifikacyjny kurs zawodowy mo瞠 zapisa si osoba doros豉 (uko鎍zone 18 lat) bez wzgl璠u na dotychczasowe wykszta販enie (gimnazjum, szko豉 podstawowa/zawodowa).

Uko鎍zenie kursu umo磧iwi przyst徙ienie do egzaminu zawodowego w zakresie danej kwalifikacji. Po zako鎍zeniu ka盥ej z kwalifikacji, absolwent uzyskuje za鈍iadczenie o uko鎍zeniu kursu.

Po zdobyciu wszystkich kwalifikacji na danym kierunku (jednej, cz窷ciej dwóch lub nawet trzech – K1, K2, K3) oraz wykazaniu posiadania wykszta販enia 鈔edniego osoba b璠zie mia豉 mo磧iwo嗆 uzyskania tytu逝 technika.

Kursowe formy kszta販enia umo磧iwiaj 陰czenie nabytych kwalifikacji i zdobycie w ten sposób pe軟ego zawodu lub a nawet kilku zawodów.   

 


 
 
Top!
Top!